หน้าแรก

ในหลวง 2
ในหลวง 2
previous arrow
next arrow
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 นายเขมชาติ ปัญจมทุม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร การถ่ายทอดความรู้ช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรเน้นหนักรุ่นที่ 2 ในหัวข้อเรื่อง “ระบบการทำงานของเครื่องยนต์เล็กด้านการเกษตร” จำนวนเป้าหมายเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 25 ราย พร้อมให้บริการซ่อมแซ่มเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเพชรบุรี
ภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด